Dubová postel – dub a jeho vlastnosti.

Dubová postel / dub a jeho vlastnosti. Dubové postele jsou velmi oblíbenou záležitostí, díky osobitému kouzlu dubového dřeva. Je velmi oblíbený především pro jeho strukturu s otevřenými póry, kresbu a v neposlední řadě medovou barvu. Dub je velice tvrdé dřevo, dlouhodobě odolné povětrnostním podmínkám, střídání teplot a vlhkosti vzduchu. Postele z dubu mohu být také velice žádanou záležitostí, ale i pro jeho legendární mytologii. Dub je nejposvátnější mezi keltskými stromy a to především pro svou sílu, statnost a rozložitost. Druidi, posvátní keltští kněží a léčitelé uctívali stromy v posvátných hájích tzv. „nemethonech“ při keltských obřadech, kde věštili a meditovali. Dub byl z jejich pohledu považován za posvátný strom, poskytující záštitu a ochranu. Kořen slova „dru“ odkazuje na dub a jeho sílu a moudrost. Pro Druidy byl dub králem mezi stromy. Staré a tvrdé dubové dřevo se používalo k výrobě vzácných předmětů, neboť dodávalo zdraví a sílu. Dub byl uctívaným stromem také u nás, nejen mezi kelty. Celý strom, jeho větve, kmen, listí i kořeny, vše bylo posvátné a mělo magickou moc a sílu. Dokonce jmelí parazitující na dubu bylo posvátné. Křížek z dubu, či dobových větviček měl moc zapudit zlé síly. Hole a kouzelné hůlky se vyráběly z dubu. Veškeré tyto předměty vyrobené z dubového dřeva se pořizovaly v noci za úplňku, který jen posvěcoval magickou moc těchto předmětů. Jako poděkování za magické dary, vždy keltové ponechávali dubu drobné dary v podobě básní, objetí a velkého pokorného poděkování s poklonou tomuto stromu. Pálení dubového dřeva bylo spojeno s uctíváním boha hromu Taranise, jemuž byl dub zasvěcen. Dle tohoto mýtu proto dub patří mezi nejodolnější stromy co se úderu hromu a blesku týče. Takto poškozený strom nezahyne, ale byť poškozen, nezdolně žije a dále roste. Z dubového dřeva se odedávna vyráběly např. lodě, povozy, kárky, ale také hrobky a krypty, neboť dubové dřevo poskytuje pevnost a odolnost, která vydrží desítky a desítky let. Do dnes se dub používá ve stavebnictví, ale také k výrobě dekorativních předmětů. Dub měl a má velký význam také z léčitelského hlediska. Hojně byl a je stále využíván čaj/výluh z mladé dubové kůry, který se používal také jako kloktadlo, na obklady a pro sedací koupele.